top of page

Skenaariot auttavat suunnistamaan epävarmoissa olosuhteissa

19. Tammikuuta, 2024

VTT toivotti hankekumppaninsa Oulun yliopiston, LUKEn, LUT-yliopiston ja Akordin edustajat tervetulleiksi skenaariotyöpajaan Tampereen toimipisteellään.

JustH2Transit-projektissa luodaan erilaisia mahdollisia tulevaisuudenkuvia liittyen vetysiirtymään. Monitieteisen keskustelun käynnistyminen siitä, miltä oikeudenmukainen vetytalouteen siirtyminen näyttää, innosti ensimmäisen skenaariotyöpajan osallistujia tammikuussa Tampereella.

Skenaariotyöskentelyn fasilitoinut VTT:n Nina Wessberg johdatteli osallistujat ensin prosessiin, minkä kautta mahdollisia tulevaisuuksia pystytään haarukoimaan. Hän kuvasi olemassa olevaa järjestelmää muuttamaan pyrkiviä voimia. Niitä löytyy sekä siitä isommasta kontekstista, jossa siirtymää tehdään, että yksittäisten teknologioiden ja toimintatapojen joukosta. Ne mahdollistavat ja rajoittavat järjestelmään tulevaisuudessa syntyviä muutoksia.

Muutosvoimien tunnistamisen jälkeen tulee mahdolliseksi sen arviointi, miten tulevaisuudenkuvat muuttuvat, kun näiden voimien vahvuutta ja keskinäisiä valtasuhteita vaihdellaan.

 

Mihin tutkimus tarvitsee skenaarioita?

Projektiryhmä kävi pitkän keskustelun siitä, miksi skenaariotyötä tehdään. Yksi arvo nähtiin yhteisten oletusten ja lähtökohtien syntymisessä, mikä mahdollistaa projektin lopussa eri työpaketeissa tehtyjen arvioiden vertailun. Skenaariot työkalunaan tutkijat pystyvät raamittamaan tutkimuskysymykset eri työpaketeissa samalla tavoin.

Toinen näkökulma oli, että keskustelun mahdollistamiseksi on tärkeää luoda useita toisistaan eroavia skenaarioita, joista kaikki eivät ole yhtä toivottuja.

Vaihtoehtoisten skenaarioiden pohtimisessa nähtiin myös tehokkuutta. Niiden kautta pystytään jo ennen toteutusvaihetta arvioimaan, mistä ratkaisuista esimerkiksi seuraa vastustusta ja mitkä ovat helposti hyväksyttäviä.

Mitä hyötyä skenaarioista on yhteiskunnalle?

Jo Strategisen tutkimuksen neuvostolta saatu rahoitus edellyttää, että projekti pystyy esittämään suosituksia siitä, millaista tulevaisuutta kansakuntana tavoitella. Tämän mahdollistamiseksi on kuvattava läpinäkyvästi myös muutoksen ajamiseen vaikuttavat arvot: mitä toivotaan ja mitä ei, mistä syistä. Silloin skenaariot voivat auttaa ennakoimaan ja luomaan tulevaisuuksia sen sijaan, että vain reagoisimme siihen, mitä milloinkin tapahtuu.

Keskustelun lopputulemana tutkimusryhmä totesi, että varminta tietoa ja syvintä ymmärrystä pystytään synnyttämään muutosvoimista. Lisäksi on hyväksyttävä, että on muutosvoimia, joihin voimme vaikuttaa, ja meistä riippumattomia muutosvoimia.

Tästä epävarmuudesta johtuen mikään luotavista tulevaisuudenkuvista ei todennäköisesti tule täsmällisesti vastaamaan toteumaa. Tulevaisuus tulee olemaan jokin yhdistelmä eri skenaarioita.

Työskentely Tampereella jatkui pienryhmissä, jotka lähtivät tunnistamaan niitä muutosvoimia, joille skenaarioita myöhemmässä työskentelyssä voidaan alkaa rakentaa. Kerromme työn jatkumisesta ja lopputuloksista projektin ja sen osapuolten digitaalisilla kanavilla.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa JustH2Transit -tutkimuskonsortiota, ja sitä johtaa Oulun yliopisto. Konsortiopartnereita ovat VTT:n lisäksi LUKE, LUT-yliopisto ja Akordi Oy. 

Scenariosparticipants.jpeg
bottom of page