top of page
image_edited.jpg

Ilmastoystävällinen,

perusteltu ja kestävä

vetysiirtymä 

JustH2Transit

Hankkeessa kartoitetaan vetyyn siirtymisen nykytilanne Suomessa ja siihen liittyvät järjestelmätason pullonkaulat. Tämän ohella tarkastellaan vetyyn siirtymisen ympäristöllisiä, teknis-taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia..

Vetysiirtymän yhtymäkohdat bio- ja kiertotalouden kanssa arvioidaan resurssien käytön ja riittävyyden näkökulmista. Näihin teemoihin etsitään vastauksia ja vaihtoehtoja, jotka vahvistavat yhteiskuntamme ratkaisujen joustavuutta, kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

3 avainaluetta

federico-beccari-ahi73ZN5P0Y-unsplash.jpg

Energian tuotanto

Hankkeessa selvitetään, miten vetyä voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä tehokkaasti ja kestävästi.

natalya-letunova-XwrPo8MWUGQ-unsplash-scaled.jpg

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Hankkeessa tarkastellaan vetysiirtymän sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, mukaan lukien sen vaikutukset työllisyyteen, ilmastonmuutokseen ja tasapuolisuuteen.

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash.jpg

Systeemiset ja teknologiset pullonkaulat

Hankkeessa tunnistetaan ja käsitellään systeemisiä ja teknologisia haasteita, jotka haittaavat vetyteknologioiden käyttöönottoa.

Odotettu vaikuttavuus

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash (1).jpg

Suosituksia päättäjille
miten tukea oikeudenmukaista ja kestävää siirtymistä vetypohjaiseen talouteen.

matthew-feeney-Nwkh-n6l25w-unsplash.jpg

Tieteeseen perustuva tieto

joka tukee uusien vetyteknologioiden kehittämistä ja niiden käyttöönottoa teollisuudessa.

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash.jpg

Tietoisuuden lisääminen

Suuren yleisön tietoisuus ja vetysiirtymän hyväksyttävyyden varmistaminen.

bottom of page